praca dyplomowa, prace dyplomowe

Struktura pracy dyplomowej

Zazwyczaj na strukturę prac dyplomowych składają się następujące elementy:

 • strona tytułowa,
 • podziękowania, dedykacja, motto, informacja o samodzielnym napisaniu pracy lub pusta strona,
 • spis treści,
 • wykaz skrótów użytych w pracy,
 • streszczenie pracy w języku polskim,
 • streszczenie pracy w języku angielskim,
 • wstęp,
 • zasadnicza część pracy,
 • zakończenie,
 • bibliografia,
 • załączniki,
 • spis tabel,
 • spis rycin,
 • spis fotografii,
 • spis wykresów,
 • indeks nazwisk,
 • indeks rzeczowy.

Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałow itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebachkontakt – kliknij aby wysłać wiadomość

Nie wszystkie wymienione powyżej elementy muszą znaleźć się w każdej pracy dyplomowej. Trudno wymagać, aby student zamieszczał spis fotografii, jeśli ani jedno zdjęcie nie zostało użyte w dysertacji. Również znajdujące się na końcu indeksy rzeczowy i nazwisk nie są wymagane, ale stanowią pomocne na­rzędzie przy poszukiwaniu informacji zamieszczonych w pracy oraz wskazują autorowi, w jakich konotacjach językowych używał określonych pojęć.

Kwestie miejsca, w którym znajdują się oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy oraz streszczenia, mogą również wyglądać różnie w zależności od uczelni na, której powstaje praca. Nie ma również konieczności zamieszczania po stronie tytułowej motta czy dedykacji. Jeśli student(ka) zrezygnuje z tego elementu, wówczas strona znajdująca się po stronie tytułowej zostaje pusta, co w żadnej mierze nie wpływa na ocenę pracy.

Struktura pracy dyplomowej

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *