To zrobiliśmy

Konsultacje
Ponad 1000 wykonanych konsultacji
Korekty
Przeszło 300 korekt technicznych i merytorycznych
Recenzje
Ponad 600 zleconych niezależnych recenzji prac naukowych
Infobrokering
Ponad 10Terbajtów dostarczonych materiałów
Statystyka
450 obliczeń statystycznych w pracach naukowych
Tłumaczenia
300 tłumaczeń naukowych na potrzeby prac i dysertacji
Promocja nauki
Dodanie 150 profili do naukowych serwisów społecznościowych
Bibliografia
Ponad 900 kwerend bibliograficznych

kontakt-pracedoktorskieocmpl