To wy

Nasi kliencie pochodzą w większości z polskich uczelni zarówno państwowych i jak i prywatnych (publicznych i niepublicznych) – w tym:

 • uniwersytety
 • politechniki
 • akademie
 • akademie morskie
 • akademie muzyczne
 • akademie sztuk pięknych
 • uczelnie wychowania fizycznego
 • państwowe wyższe szkoły teatralne
 • państwowe wyższe szkoły zawodowe
 • uczelnie ekonomiczne
 • uczelnie medyczne
 • uczelnie pedagogiczne
 • uczelnie rolnicze
 • uczelnie służb państwowych
 • uczelnie teologiczne
 • uczelnie wojskowe

Obsługujemy także naukowców z Unii Europejskiej a przede wszystkim z:

 • Niemiec
 • Wielkiej Brytanii
 • Francji
 • Włoch

 

naukowcy