Nigdy nie bagatelizuj wyboru tematu pracy. Dobrze się przygotuj, zanim go wybierzesz. Temat ma określać treść Twojej pracy, jej zakres, istotę. Temat to określenie głównej myśli Twojej pracy. Temat to Twój motyw, to nazwa pewnej całości treści, które samodzielnie zgromadziłeś/łaś, dobrałeś/łaś, podzieliłeś/łaś. Temat to Twoja własna myśl, pomysł, Twoja idea. Treści Twojej pracy, pracy którą napiszesz, muszą w pełni mieścić się w obszarze, zakresie wyznaczonym właśnie przez temat. Nie możesz pisać czegoś/o czymś – co wychodzi poza zakres wyznaczony tematem.

 

Zawsze używaj terminu „temat”, a nie „tytuł”. Tytuł dotyczy bowiem raczej filmu, utworu, książki. Z kolei temat, dotyczy raczej pracy, obszaru badawczego, rozprawy, wykładu.

W jednym roku obrony prac promocyjnych mogą pojawiać się takie same tematy. Jest to sytuacja dopuszczalna. Muszą być jednak w nich rozwiązywane różne problemy badawcze. Oznacza to realizację procesu badawczego w zupełnie odmiennych uwarunkowaniach. Ponad­to, różne problemy badawcze mogą wymagać dla ich rozwiązania zastosowania różnych metod i technik badawczych, a w konsekwencji także opracowania całkiem odmiennych narzędzi do badań

Dopuszczalna jest także sytuacja pisania jednej pracy i opracowywania jednego tematu przez dwóch autorów. Wówczas jednak, każdy z nich zobowiązany jest do udokumentowania napisania przez siebie wyraźnie wyodrębnionej części.

W obu powyższych sytuacjach wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału/Instytutu.

Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz konsultacji lub pomocy w zakresie korekty / pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałów itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebachkontakt – kliknij aby wysłać wiadomość

Nie czekaj aż ktoś przydzieli ci temat pracy licencjackiej czy magisterskiej. Może się bowiem okazać, że nie zna Twoich zainteresowań, oczekiwań ani możliwości. Pisząc taką pra­cę, będziesz się bardzo męczył/ła, będziesz szukał/ła czegoś podobnego, być może będziesz próbował/ła przepisać coś gotowego. Nie przyniesie ci to żadnego zadowolenia, a jeśli nie wie­rzyłeś/łaś, że sam/sama potrafisz czegoś dokonać, to teraz Twoja wiara zupełnie przepadnie.

Spróbuj inaczej. Zastanów się co w ramach studiów, które sobie wybrałeś/łaś najbar­dziej Cię interesuje. Co Cię najbardziej zastanawia, zaciekawia, o czym najchętniej czytasz, co najchętniej studiujesz. Albo inaczej; co budzi Twoje zastrzeżenia, z czym się nie zgadzasz, co budzi w Tobie jakieś kontrowersje, a nawet sprzeciw. Albo jeszcze inaczej; zastanów się czego jeszcze nie wiesz, a chciałbyś/chciałabyś wiedzieć, co chciałbyś/ chciałabyś zgłębić, rozsze­rzyć, poznać. Postaraj się zdiagnozować własne potrzeby w tym zakresie, ale i potrzeby Two­jego środowiska naukowego, Uczelni, Katedry, Zakładu, Pracowni oraz środowiska zawodo­wego, np. zakładu, organizacji, instytucji, a w szczególności miejsca, do którego wybierasz się na studencką praktykę zawodową, np. portu lotniczego, urzędu, firmy itp. Postaraj się zebrać jakiś materiał na ten temat. Poczytaj na ten temat. Poszukaj jeszcze innych materiałów związa­nych z tym tematem. Idź do biblioteki, czytelni, sprawdź co tam jest, a co wiąże się z tym co Cię zainteresowało, zajrzyj do opracowań zwartych, do podręczników, skryptów, do prasy. Sprawdź, co już na ten temat zostało napisane. Dokonaj przeglądu literatury naukowej, zrób własne notatki, zapisz tytuły. Spróbuj porównać przeczytane treści. Teraz zastanów się co ro­bisz. Właśnie zacząłeś/zaczęłaś analizę literatury.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *