licencjat, praca licencjacka, prace licencjackie

Praca licencjacka – licencjat – pomoc w pisaniu

Praca licencjacka – licencjat – pomoc w pisaniu

Praca licencjacka nie należy w zasadzie do prac naukowych, ma natomiast ważne miej­sce w kształceniu akademickim. Poniższy krótki opis ma więc na celu skontrastowanie jej z pracami takimi jak magisterska czy doktorska.

W większości wypadków praca licencjacka nie obejmuje własnego badania empirycznego. Zadaniem autora jest tu najczęściej wykazanie się umiejętnością krytycznej analizy i pod­stawowego opracowania prostych danych. Zbliża to ten gatunek akademicki do większych prac zaliczeniowych, jednak jest ona zdecydowanie obszerniejsza (ok. 25-30 stron), obo­wiązują też w niej bardziej rygorystyczne wymogi redakcyjne – pod tym względem upodab­nia się ona do prac naukowych. Prace te są wyraźnie sprofilowane, a podejmowane problemy obejmują bardzo szeroką gamę.

Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałow itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebachkontakt – kliknij aby wysłać wiadomość

Prowadzący tego typu prace wiedzą, jak wielkim wyzwaniem bywa dla niektórych studen­tów przestawienie się na krytyczne podejście do danego materiału, systematyczność i ry­goryzm w jego opracowaniu, a także konsekwentne stosowanie konwencji redakcyjnych. Trud zainwestowany w tę pierwszą, dużą pracę akademicką zwykle dobrze procentuje na kolejnych etapach.

Praca licencjacka - licencjat - pomoc w pisaniu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *