Wartość merytoryczna doktoratu – Kluczowa dla treści rozprawy doktorskiej jest bowiem jej wartość meryto­ryczna i jej należy przede wszystkim poświęcić uwagę. Istotna jest jednak także forma językowa i redakcyjna rozprawy. Wymaga ona starannego dopracowania, aby język wyrażał dobrze myśli i treści, które werbalizuje. Oznacza to koniecz­ność kilkukrotnej na ogół redakcji tekstu. Wzdragając się przed tym, warto pamiętać, że

Władysław Reymont, przeczytawszy pierwszą redakcję swojej, uhonorowanej potem Nagrodą Nobla, powieści Chłopi, spalił rzekomo tekst i napisał go jeszcze raz z wiadomym rezultatem. Natomiast Lew Tołstoj pisał podobno wielotomową Wojnę i pokój siedmiokrotnie, i do tego jeszcze gęsim piórem.

Dowodzi to, jak trudnym przedsięwzięciem jest wyrażenie słowem pi­sanym tego, co chce się rzeczywiście powiedzieć, i dotyczy to także rozpraw doktorskich, które mają świadczyć o umiejętności samodzielnej pracy naukowej ich autora zmierzającej do rozwiązania wybranego problemu badawczego, a także o jego dojrzałości intelektualnej i etycznej.

kontakt-pracedoktorskieocmpl

Aby taką rozprawę przygotować i napisać, trzeba bardzo chcieć, wiedzieć, po co się chce, a przede wszystkim wierzyć, że sieją napisze, zdobywając przy okazji wiedzę i umiejętności badawcze, jakie powinien mieć doktor nauk. Napi­sanie tej rozprawy i zdobycie tej wiedzy oraz tych kompetencji wymaga postę­powania zgodnego z metodyką pracy nad doktoratem.

Praca nad rozprawą doktorską rodzi bowiem szereg metodycznych rozterek i wymaga rozstrzygania wielu metodycznych dylematów.

Wartość merytoryczna doktoratu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *