doktorat, dysertacja, licencjat, praca doktorska, praca dyplomowa, praca licencjacka, praca magisterska, prace doktorskie, prace dyplomowe

Metody, techniki i narzędzia badawcze w pracy naukowej

Metody, techniki i narzędzia badawcze w pracy naukowej

Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałow itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebachkontakt – kliknij aby wysłać wiadomość
Nazwa metody badawczej Nazwa techniki badawczej Nazwa narzędzia badawczego
Analiza •    analiza ilościowa

•    analiza jakościowa

• arkusz analizy
Synteza •    kojarzenie numeryczne (wyszczególnienie)

•    kojarzenie przyczynowe

• arkusz wyników syntezy
Indukcja i dedukcja •    porównanie

•    rozumowanie statystyczne

•    indukcja i dedukcja naukowa

•    formułowanie aksjomatów (postulatów logicznych)

• arkusz wyników wniosko­wania
Analogia •    rozumowanie przez podobieństwo przedmiotów, zjawisk

•    wnioskowanie przez podobień­stwo

• arkusz wyników wniosko­wania
Ankieta •    ankieta audytoryjna

•    ankieta indywidualna

•    ankieta pocztowa

• kwestionariusz ankiety
Wywiad •    wywiad sformalizowany

•    wywiad swobodny

•    arkusz wywiadu

•    dyspozycje do wywiadu

Obserwacja •    uczestnicząca

•    postronna

•    dziennik obserwacji

•    arkusz obserwacji

Eksperyment •   jednej grupy

•    grup równoległych

•    grup rotacyjnych

• narzędzia wykorzystywane w innych metodach
Analiza dokumentów •    analiza ilościowa

•    analiza jakościowa

•    analiza elementarna

•    analiza przyczynowa

•    analiza krytyczna

•    arkusz analizy

•    programy komputerowe

 

Opracowanie własne.

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *