doktorat, dysertacja, dysertacja doktorska, licencjat, praca doktorska, praca dr, praca dyplomowa, praca licencjacka, praca magisterska, prace licencjackie

Błędy redakcyjne prac licencjackich i magisterskich

Język pracy licencjackiej i magisterskiej powinien być ja­sny, to znaczy możliwie prosty składający się z krótkich, przejrzystych zdań. Powinien stanowić pewną wypadkową prostoty języka i pewnego naukowego opanowania pojęć. Treść pracy musi być podana w sposób zrozumiały czyli ko­munikatywny.

Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałów itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebach
kontakt – kliknij aby wysłać wiadomość

Promotorzy i recenzenci zaobserwowali następujące błędy redakcyjne prac licencjackich i magisterskich:

  • rozwlekłość, powtórzenia, nieścisłości;
  • niedostateczna prezentacja tekstu;
  • niewłaściwy układ wykazów, spisów, niepełne źródła, brak przypisów;
  • błędy stylistyczne zwłaszcza w części analitycznej i dotyczącej wniosko­wania;
  • błędy związane z budową i opisem tablic prezentujących dane empi­ryczne, nagminny brak zapowiedzi badań i metod badawczych, nietraf­ne, tzn. nieadekwatne do treści tytuły tablic, brak wskazań co do źródeł danych lub ich nieścisłość;
  • niestarannie wykonana, a często niezgodna z wymogami nauki prezen­tacja wykresów, ich oznaczeń i interpretacji;
  • korzystanie ze źródeł niemających charakteru naukowego i niemających powiązań z tematem pracy, a przede wszystkim przestarzałych;
  • niewłaściwe korzystanie z cudzego dorobku naukowego, co jest niedo­puszczalne.

błędy redakcyjne prac licencjackich i magisterskich

Cechą języka naukowego jest przede wszystkim dbałość o jednoznaczność i precyzję wypowiedzi –  dlatego pisząc pracę naukową powin­niśmy o tym pamiętać;

Ciekawy artykuł dostępny w Internecie do poczytania: Błędy i pomyłki w badaniach naukowych

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *